Rövid ciklusú képzések

KiKnek?

Tanároknak

A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2023. január 27-én közzétett hivatalos kiegészítésében megjelentek a mostani tanévben először indult természet-tudomány-környezettan 5 éves osztatlan tanári szak (“Z-szak”) rövid ciklusú, újabb tanári szakképzettséget adó képzései is . A jelenlegi, 2023-as felvételi eljárásban, rövid ciklusú képzésben, természettudomány-környezettan (“Z-szak”), mint újabb tanári szakképzettség megszerzése, egyes tanári szakkép-zettséggel rendelkezők számára, államilag támogatott formában (a korábban a jelentkező által már igénybe vett államilag finanszírozott félévek számától függetlenül!!!) is lehet.

Újabb tanári szakképzettség szerezhető 2 félév vagy 4 félév képzési idővel. Jelentkezni formálisan 4 féléves újabb pedagógus szakképzettséget adó képzésre kell, állami ösztöndíjjal támogatott finanszírozási forma megjelö-lésével: Biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, kémiatanár szakkép-zettség birtokában 4 félév a képzési idő, Környezettan-tanár, környe-zetvédelem-tanár, természetismeret-környezettan tanár szakképzett-séggel rendelkezők estében a képzési idő rövidül 2 félévre.

Más tanári szakképzettséggel jelentkezni formálisan a 10 féléves (teljes) osztatlan képzésre kell, az rövidül 6 félévre. (ld. Felsőoktatási felvételi tájékoztató 6.3.2).
A jelentkezésre legkésőbb 2023. február 15-ig van lehetőség a felvi.hu weboldalon.

A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2023. január 27-én közzétett hivatalos kiegészítésében megjelentek a mostani tanévben először indult természet-tudomány-környezettan 5 éves osztatlan tanári szak (“Z-szak”) rövid ciklusú, tanári szakképzettséget adó képzései is.

Tanári szakképzettség szerezhető 6 félév képzési idővel. Jelentkezni formálisan 10 féléves (teljes) osztatlan képzésre kell, az rövidül 6 félévre (ld. Felsőoktatási felvételi tájékoztató 6.3.2). A jelentkezésre legkésőbb 2023. február 15-ig van lehetőség a felvi.hu weboldalon.

Tanítóknak/ Gyógypedagógusoknak

Természettudományos szakembereknek

A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2023. január 27-én közzétett hivatalos kiegészítésében megjelentek a mostani tanévben először indult természet-tudomány-környezettan 5 éves osztatlan tanári szak (“Z-szak”) rövid ciklusú, tanári szakképzettséget adó képzései is. A jelenlegi, 2023-as felvételi eljárásban, rövid ciklusú képzésben, természettudomány-környezettan (“Z-szak”), mint tanári szakképzettség megszerzése államilag támogatott formában (a korábban a jelentkező által már igénybe vett államilag finanszírozott félévek számától függetlenül!!!) lehet.

Tanári szakképzettség szerezhető 2 félév vagy 4 félév képzési idővel. Jelentkezni formálisan 2 féléves vagy 4 féléves pedagógus szakképzettséget adó képzésre kell, állami ösztöndíjjal támogatott finanszírozási forma megjelölésével (ld. Felsőoktatási felvételi tájékoztató 6.3.2). Erről minden esetben a felsőoktatási intézménynél kell érdeklődni. A jelentkezésre
legkésőbb 2023. február 15-ig van lehetőség a felvi.hu weboldalon.

Hol?

Az ország mind a 6, az osztatlan természettudomány-környezettan tanárképzésnek is helyet adó egyetemén van lehetőség részciklusú képzésre is.

Hogyan?

A képzés időtartama az előképzettségtől függ. Részletek az egyetemi honlapokon és a felvi.hu-n találhatóak.