Rövid ciklusú képzések

KiKnek?

Tanároknak

A 2024-es felvételi eljárásban, rövid ciklusú (1-2 éves) mesterképzésben, természettudomány-környezettan (“Z-szak”), mint újabb tanári szakképzettség megszerzése természettudomány tanári szakképzettséggel rendelkezők számára államilag támogatott formában lehetséges. (A korábban már igénybe vett államilag finanszírozott félévek számától függetlenül!)

Újabb tanári szakképzettség szerezhető 2 vagy 4 félév képzési idővel. Jelentkezni formálisan 4 féléves (újabb pedagógus szakképzettséget adó) tanári mesterszak képzésre kell, állami ösztöndíjjal támogatott finanszírozási forma megjelölésével.

Biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, kémiatanár szakképzettség birtokában 4 félév a képzési idő. Környezettan tanár, környezetvédelem tanár, természetismeret-környezettan tanár szakképzettséggel rendelkezők esetében a képzési idő felvételt követően 2 félévre rövidül.

Más tanári szakképzettséggel jelentkezni formálisan a 10 féléves (teljes) osztatlan képzésre kell, az rövidül 6 félévre (ld. Felsőoktatási felvételi tájékoztató 6.3.2), vagy, idén először – megfelelő egyéni felkészülés esetén – a 4 féléves “általános” mesterdiplomára épülő képzésre is lehet (ld. lentebb).

A jelentkezésre legkésőbb 2024. február 15-ig van lehetőség a felvi.hu weboldalon.

A természettudomány-környezettan 5 éves osztatlan tanári szak (“Z-szak”) rövid ciklusú képzésein tanári szakképzettség szerezhető 6 félév képzési idővel. Jelentkezni formálisan a 10 féléves (teljes) osztatlan képzésre kell, az rövidül 6 félévre (ld. Felsőoktatási felvételi tájékoztató 6.3.2). Kapcsolódó előzmény műveltségterület megléte a képzési időt tovább rövidítheti.

A jelentkezésre legkésőbb 2024. február 15-ig van lehetőség a felvi.hu weboldalon.

Tanítóknak/ Gyógypedagógusoknak

Természettudományos és egyes műszaki mesterképzési oklevéllel rendelkező szakembereknek

A 2024-es felvételi eljárásban, rövid ciklusú képzésben, természettudomány-környezettan (“Z-szak”), mint újabb tanári szakképzettség megszerzése államilag támogatott formában lehetséges. (A korábban már igénybe vett államilag finanszírozott félévek számától függetlenül!)

Tanári szakképzettség szerezhető 2 félév vagy 4 félév képzési idővel. Jelentkezni formálisan 2 féléves vagy 4 féléves pedagógus szakképzettséget adó képzésre kell, állami ösztöndíjjal támogatott finanszírozási forma megjelölésével (ld. Felsőoktatási felvételi tájékoztató 6.3.2).

Biológus, fizikus, vegyész, csillagász, anyagtudomány, geográfus, környezetmérnök oklevél birtokában 4 félév a képzési idő.

Környezettudomány, biotechnológia, földtudomány, geofizikus, geológus, meteorológus mesterképzési oklevéllel rendelkezők esetében a képzési idő 2 félév.

2024-ben először a természettudomány-környezettan szak (“Z-szak”) rövid ciklusú képzéseire  bármely (akár tanári, akár nem tanári) területen szerzett mesterszakos oklevél birtokában, egyéni felkészüléssel is lehet jelentkezni. Ebben az esetben a felvételi eljárás során az intézmények fogják eldönteni, hogy a jelentkező felkészült-e a tanári mesterszakon folytatott rövid ciklusú tanulmányokra.

Jelentkezni a 4 féléves tanári mesterszak képzésre kell, állami ösztöndíjjal támogatott finanszírozási forma megjelölésével. A felvételi eljárással kapcsolatos bővebb információt a választott képzési helyen kaphatnak a jelentkezők.

A jelentkezésre legkésőbb 2024. február 15-ig van lehetőség a felvi.hu weboldalon.

Bármely mesterszakos oklevéllel rendelkezőknek

Egyes alapszakos oklevéllel rendelkezőknek

A 2024-es felvételi eljárásban, rövid ciklusú képzésben, természettudomány-környezettan (“Z-szak”) tanári szakképzettség a felvi.hu-n a szaknál felsorolt alapszakos diplomákra épülően szerezhető meg. A képzés államilag támogatott formában lehetséges, a korábban már igénybe vett államilag finanszírozott félévek számától függetlenül.

A környezettan alapszak közvetlenül kapcsolódik ehhez a képzéshez, a többi felsorolt alapszaknál a jelentkező egyéni, kiegészítő felkészülése is ajánlott.

Tanári szakképzettség szerezhető 4 félév képzési idővel. Jelentkezni formálisan a 4 féléves pedagógus szakképzettséget adó képzésre kell, állami ösztöndíjjal támogatott finanszírozási forma megjelölésével (ld. Felsőoktatási felvételi tájékoztató 6.3.2).

A jelentkezésre legkésőbb 2024. február 15-ig van lehetőség a felvi.hu weboldalon

Hol?

Az ország 7 egyetemén is van lehetőség részciklusú képzésre az osztatlan természettudomány-környezettan tanárképzésnek mellett.

Keresd a szakot a felvi.hu szakkeresőjében természettudomány-környezettan néven!

BUDAPESt

Hogyan?

A képzés időtartama az előképzettségtől függ. Részletek az egyetemi honlapokon és a felvi.hu-n találhatóak.