AZ ÚJ TERMÉSZETTUDOMÁNY-KÖRNYEZETTAN TANÁRSZAK ELŐNYEI

A Jelentkezők
számára

Az oktatás
SZÁMÁRA

A társadalom
SZÁMÁRA

Minden kíváncsi természetű, másokért és környezetéért is tenni vágyó fiatal felvételt nyerhet. A tudást, amire szükséged lesz, itt megszerezheted!
Megpályázhatók, elérhetők rövidebb és hosszabb ciklusú ösztöndíjak. A tanulmányok alatt támogatott és biztosított a hazai és nemzetközi kutatásokban való aktív részvétel.
Most tanárhiány van az országban. A központi és a konvergencia régiókban is stabil megélhetést biztosít, ha a természettudományos szaktanári pályát választod.
Pályakezdési támogatásokat vehetsz igénybe. A szakmai hálózat, szakmai közösségek biztos kapcsolati tőkét is jelentenek majd a frissen végzett diplomások számára.
Itthon és külföldön egyaránt el tudsz helyezkedni. A tanári hivatás nagyobb megbecsültségére számíthatsz a jövőben, amely a fizetések rendezésé is kifejeződik majd.
Életpálya modell kialakításával megteremthető lesz egy biztonságos egzisztencia a tanárok számára.
A tanárok képzését elhivatott tudósok, pedagógiai módszertanban jártas, és egyéb gyakorlati területeken profi szakemberek végzik.
Nem. A képzésünk abban elkötelezett, hogy a felsőtagozatos és a középiskolás korosztály számára élményszerű és vonzó legyen majd a természettudomány tanulása.
Nem, mert rávilágít a természettudományos tárgyak közötti összefüggésekre, ezzel együtt támogatja a mindennapok technológiájának létét, megértését és fejlesztését.
Csak a rendszerszintű gondolkodás és a munkánk iránti elhivatottság, szeretet vezethet társadalmi és gazdasági fejlődéshez.
A képzés létrehozásának az a meggyőződés a motorja, hogy jó tanárok nélkül nem létezhet oktatás.
Az oktatási rendszer átjárható, de reméljük, hogy nagyon kevesen mennek el. Értékes gyakorlati ismeretekhez jutsz, amely az élet más területein is értékesek.
Tudatos közösség és szakmai hálózat építés folyik. Lehetőség nyílik arra, hogy a tanárok a legmagasabb szintekig tovább képezhessék magukat.
Tevékeny, mozgékony, önmagukat képezni, fejleszteni tudó tanárokat képzünk. Intenzív szakmai közösség építés szolgálja a kapcsolattartást, egymás támogatását.
Önismeretet erosítő, verbális és vizuális kommunikációs készségeket fejlesztő kurzusok és tréningek segítenek, hogy tanárként is sokoldalú, stabil személyiséggé válhass.
A képzés során alaposan megismered a kompetenciáidat, fejlesztheted őket és ez magabiztossá tesz. A tanáraid kollégákként kezelnek, minden tudásukkal téged segítenek.
Az oktatás feladata, hogy segítse a hallgatók minél magasabb szintű fejlődését és (szak)képzettségét. Emellett feladata, hogy felismerje és orvosolja az egyén és a közösség gyenge pontjait, és fejlessze az erősségeit.
Csakis önmagunk (az egyén) fejlesztésével és fejlődésével érhetjük el a közösség és egyben a társadalom fejlődését.
Országos programok segítik a közösség összetartását, ami mindig inspirációt ad. Az egyéni képességek is szóhoz jutnak, az oktatás kis létszámú csoportokban zajlik.
A természettudomány tanárainak megbecsültségének növelésén dolgozunk. A képzés ideje alatt a képzés színvonalával becsüljük meg a jelölteket.
Egy közösség felelős tagjai egymást támogatva, közösen fejlesztik az egyén és a társadalom értékeit. A szélesebb látókörrel és kompetenciával rendelkezők nagyobb társadalmi megbecsülésnek örvendhetnek.
A természettudomány szépségében, probléma megoldó képességében hiszünk. Látjuk, hogy a társadalmi megítélésén javítanunk kell, ez a tanárképzés ezt a célt is szolgálja.
Nem. Az általános természettudományos műveltség a diákokban mélyebb elköteleződést ébreszt a tudomány iránt. Ez segít nagyobb számban megtartani őket ebben az irányban.
Éppen ellenkezőleg. A diákok egyszerre megismerik egy jelenség kémiai, fizikai, biológiai aspektusait, és az összefüggések is könnyebben átláthatóvá és érthetővé válnak.
Igen. Az itt végzett tanárok integrált- és diszciplináris oktatásban is megállják a helyüket. Egy tanár többféle természettudományos tantárgyat is tud oktatni.
Igen. Egységes természetszemléletet alakítunk ki, amely vonzóbb a fiatalok számára. Többen őrzik meg az érdeklődésüket. Így lesznek jó szakemberek, támogatva az infrastrukturális és gazdasági fejlődést.
Igen. A természettudomány különböző területeinek összekapcsolásával, kiküszöböljük a hézagokat, melyek ma akadályt képeznek a természet megismerése/ elfogadása terén.
A csoportmunka és az interdiszciplinaritás során kibővülhetnek a diákok kompetenciái és a tanárok pedagógiai eszköztára. Gyakorlatiasabb lesz a tudomány megközelítése.
Gyakorlatiasabbá válik a tudomány megközelítése, mellyel nem csak elméleti, hanem gyakorlatiasabb szakemberek is képezhetőek a társadalom és az infrastrukturális fejlődés javára.
Nem. Tanárhiány van, szükség van minden szaktanárra. A már pályán lévő kollégáknak a gyakorlati sokoldalúságot segítő továbbképzéseket szervezünk.
A továbbképzések hasznos, korszerű, jól alkalmazható gyakorlati jártasságot adnak. Ezen kívül kapcsolódást a szakmai közösséghez. A részvétel önkéntes.
A tanárhiány kevesebb emberrel is megoldható, mert az új képzésben a tanárok a természettudomány több területén is képesek lesznek tanítani.
Igen. A természettudomány különbözo területeinek összekapcsolásával, kiküszöböljük a hézagokat, melyek ma akadályt képeznek atermészet megismerése/ elfogadása terén.
Nem. Az a jó, ha minél több szaktanár van a pályán, de átmenetileg kevesebb új tanárral is tudnia kell működni a rendszernek, és ez a szak ezt határozottan segíti.
Nem. Az elismertséggel, megbecsüléssel tanárok szerepe fontossá válik a társadalom számára. A stabil oktatás, nevelés által szakképzett, stabil tudású munkavállalók kerülnek a munkaerőpiacra.
A technikai infrastruktúra számára – amely életünket meghatározó módon befolyásolja – a természettudomány eredményei nélkülözhetetlenek.
A természettudományok oktatása és megértése nélkül nem tudunk természettudományos, műszaki, mérnöki körben dolgozó szakembereket képezni, akik a jövőben segíthetik a technikai infrastruktúra fejlődését.
Megmutatja a környező világunk igazi értékeit, segít azokat megóvni. Foglalkozik a fenntarthatóság, környezetvédelem, megújuló energiák megértésével, népszerűsítésével.
Nem. A természettudomány érdekes, izgalmas, kreatív változatos tevékenységekre hív. Ha az érdeklodés kialakul, a fi gyelmet, – amelyben a megértés megérik, – könnyebb fenntartani.
Nem. Sőt csak általuk kaphatjuk meg a logikus, felelős, rendszerszintű gondolkodás készségét, képességét.
Csak a rendszerszintű gondolkodás és a munkánk iránti elhivatottság, szeretet vezethet társadalmi és gazdasági fejlődéshez.
Amit értünk, azt megbecsüljük és tiszteljük. Ennek útja csakis a komplex rendszerek, mint pl.: természettudományok átlátása, megértése lehet.
A természettudomány szépségében, probléma megoldó képességében hiszünk. Látjuk, hogy a társadalmi megítélésén javítanunk kell, ez a tanárképzés ezt a célt is szolgálja.
Hiteles, felkészült tudománykommunikátorokat kell képezni, akik a társadalom széles körében képesek a tudományt népszerűsíteni.
Igen, mert belátható, hogy a természettudományos ismeretek bővítése alapot ad egyéb kompetenciák fejlődésének is pl.: logikus, rendszerszintű gondolkodás, széles látókör, saját nézőpont kialakítása, önállóság.
A természet megismerésének, szeretetének inspirálása először a családban, az óvodában, és aztán szisztematikusan az általános iskolában elkezdődik.
Már alsó tagozatban teret kell engedni és hagyni a természettudományos nevelésnek. Ez segíti, hogy később tudatosan erre az ágazatra szakosodjanak a diákok.
A tehetséges diákokra föl kell figyelnünk, lehetőséget kell teremtenünk a számukra, és segítenünk kell őket, hogy érvényesülhessenek.
A természettudományok oktatásának legkorszerűbb elveit és módszereit felhasználva.
Bel- és külhoni egységes természettudományos tanárképzéssel megalapozható. A tudósképzést a tanárképzéstől külön kell kezelni, az átjárhatóságot biztosítva.
Megpályázhatók, elérhetők rövidebb és hosszabb ciklusú ösztöndíjak. A tanulmányok alatt támogatott és biztosított a magyarhoni kutatásokban, terepgyakorlatokban való aktív részvétel. (Makovecz-program!)
Interdiszciplináris nemzetközi és hazai projektek által biztosított anyagi és munkafeltételek kellő vonzerőt biztosíthatnak az itthon maradáshoz.
Fontos cél a nyelvtudás elsajátítása, a nyelvi kompetenciák fejlesztése (elsosőrban az angol nyelv tanulása). A tanulmányok során erre a képességre is szükség lesz.
A képzés alatt elvárjuk hallgatóinktól, hogy fejlesszék általános nyelvtudásukat (elsosőrban angol nyelvből), amelyet kiegészítünk a szakmai nyelv gyakorlásának, így az egyéni nyelvi kompetenciák fejlesztésének lehetőségével.
Igen. Csoportmunka és hasonló pedagógiai módszerek alkalmazásával.
A természettudományos tudás fejlesztése. ezt a célt szolgálja. Az új szak erre a célra képez tanárokat, akik képesek motivált, jó gondolkodású munkavállalókat nevelni a munkaerőpiacra.
E szak ezt a célt is szolgálja. Az így képzett tanárok segíthetik a megfelelő utánpótlás kinevelését a legkülönbözőbb ipari, műszaki, egészségügyi, informatikai, stb. területeken.