Új osztatlan képzés

Az új, öt éves, a Z generáció kiszolgálására tervezett egyetemi Z-szakot (természettudomány-környezettan) 2022-ben alapította hat magyar egyetem országos közössége.

Nemzetközi mintára

A nemzetközi minták alapján, Európában elsőként létrehozott osztatlan mesterképzés célja az ökológiai fenntarthatóság és a megtapasztalható természet megismerése, megértése gyakorlatorientált, problémamegoldó technikák révén.

Komplex

A hagyományos és a vizuális kommunikáció eszközeivel is felvértezett diákjainkra bizt​​​os állás vár a munkaerőpiacon.

piacképes szakma

A szak tanárképes, így a 2028-ban diplomázó végzőseinkre az akkor már jövedelmi szempontból is vonzó közoktatás is nagyon számít. Ugyanakkor a szakon megszerzett professzionális kommunikációs készségek és a problémaközpontú, innovatív gondolkodás a 21. század valamennyi megbecsült, feljövő szakmájába is belépőjegyként szolgálnak.

Humán és reál hátterűeknek is

A szak sokoldalúsága miatt nem csak reál, hanem humán hátterű diákoknak is jó esélyük van a diploma megszerzésére.

jól sikerült középszintű érettségivel

Az öt éves szakra jelentkezéshez elegendő a jól sikerült középszintű érettségi, de az emelt szint teljesítését többletpontokkal is ösztönözzük.

Diplomásoknak is

A szak rövid ciklusú (1–3 éves) tanárképzések keretében is teljesíthető. Ide már pedagógusi végzettségű, vagy a pedagógusi pálya felé forduló mesterszakos végzettségű jelentkezőket várunk.

jelentkezz te is!

Kíváncsi és tanulni akaró diákok érdeklődését, jelentkezését várjuk az ország hét képzőhelyén:
Budapest (ELTE), Debrecen, Eger, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Szombathely (ELTE), Veszprém.
* A jelentkezési határidő lezárult, a pótfelvételi eljárás várhatóan 2024 augusztusában kerül meghirdetésre.

Új osztatlan képzés

Az új, öt éves, a Z generáció kiszolgálására tervezett egyetemi Z-szakot (természettudomány-környezettan) 2022-ben alapította hat magyar egyetem országos közössége.

Nemzetközi mintára

A nemzetközi minták alapján, Európában elsőként létrehozott osztatlan mesterképzés célja az ökológiai fenntarthatóság és a megtapasztalható természet megismerése, megértése gyakorlatorientált, problémamegoldó technikák révén.

Komplex

A hagyományos és a vizuális kommunikáció eszközeivel is felvértezett diákjainkra bizt​​​os állás vár a munkaerőpiacon.

piacképes szakma

A szak tanárképes, így a 2029-ben diplomázó végzőseinkre az akkor már jövedelmi szempontból is vonzó közoktatás is nagyon számít. Ugyanakkor a szakon megszerzett professzionális kommunikációs készségek és a problémaközpontú, innovatív gondolkodás a 21. század valamennyi megbecsült, feljövő szakmájába is belépőjegyként szolgálnak.

Humán és reál hátterűeknek is

A szak sokoldalúsága miatt nem csak reál, hanem humán hátterű diákoknak is jó esélyük van a diploma megszerzésére.

jól sikerült középszintű érettségivel

Az öt éves szakra jelentkezéshez elegendő a jól sikerült középszintű érettségi, de az emelt szint teljesítését többletpontokkal is ösztönözzük.

átjelentkezőknek

Azoknak is ajánljuk, akik valamilyen okból eltérnének eredeti választásuktól, érkezzenek akár természettudományok, akár a társadalom- vagy bölcsészettudományok területéről.

Diplomásoknak is

A szak rövid ciklusú (1–3 éves) tanárképzések keretében is teljesíthető. Ide már pedagógusi végzettségű, vagy a pedagógusi pálya felé forduló mesterszakos végzettségű jelentkezőket várunk.

Egyetlen az országban és Európában

Egy olyan öt éves ("osztatlan") természettudományos mesterképzést mutatunk be itt, ami jellegében egyedül áll a magyarországi szakok között.

Megközelítésmódja, egységes szervezési logikája inkább hasonlít a hagyományos osztatlan szakmai képzésekéhez, mint például az építész, az állatorvos vagy a jogász, ugyanakkor tartalmazza azokat a pszichológiai, pedagógiai és gyakorlati modulokat is, amelyek alapján a diploma tanári munkakör betöltésére is jogosít.

A szakot 2022-ben alapította hat hazai egyetem. A program kidolgozásánál a hazai előzmények és tapasztalatok mellett az elmúlt 30 év európai és tengerentúli fejlesztésének eredményeit is felhasználtuk. Így jött létre ez, a "magyar modellnek" is nevezhető, egyedi Z-szak.

Nem csak STEM: ez már STEAM!

A szak egyik tartalmi fókusza a "STEM" gondolkodásmód kialakítása. A STEM angol betűszó, azokat szakmákat sorolják a STEM szakmák közé, amelyek természettudományokra ("S"), technológiára ("T"), mérnöki tudományokra ("E") és matematikára ("M") alapoznak.


Ugyanakkor az egyedülálló öt éves képzési idő lehetővé teszi, hogy diákjainkat a pusztán racionális kommunikáció (STEM) mellett érzékenyítsük az érzelmekre is ható, a művészetek ("A" - art) felé nyitó közlésformák (pl. képiség) révén a STEM gondolatiság hatékonyabb befogadására, elsajátítására a képzés során, és később a még eredményesebb gondolatátadásra. Ez a kibővített ("STEAM") oktatási megközelítés világszerte is csak pár éve indult bizonyítottan sikeres útjára, régiónkban mi alkalmazzuk először.

Tanárképzés újraértelmezve: kulcs a jövőhöz

Bár a szak az önállóságra, a komplex, problémamegoldó, kritikus és innovatív gondolkodásmódra való ösztönzéssel, a retorikai és vizuális kommunikációs készségek fejlesztésével valóban általános felkészítést ad a 21. századi munkaerőpiacra, nem titkolt célja, hogy újraértelmezze a tanárképzést is, és egyúttal hallgatóinak megmutassa a tanári pálya szépségét. Magyarország jövőjének egyik kulcsa, hogy lesznek-e önállóan gondolkodni, és személyes példájukkal erre nevelni is képes tanáraink 10–20–30 év múlva is.

 

Arra készülünk, hogy a pedagóguspálya körüli mostani társadalmi feszültségek fel fognak oldódni legkésőbb a képzési idő - öt év - alatt, így felkészült diplomázó diákjainknak vonzó lesz válogatni a rengeteg szabad és biztos egzisztenciát jelentő közoktatási álláshely között.

 

Ha elég sokan leszünk, a leszakadó régióink és a leszakadó társadalmi csoportjaink esélynöveléséhez is komolyan hozzá tudunk majd járulni az általános iskola felső tagozatának megerősítésével. Képzésünk általános jellege azonban biztosíték arra is, hogy ha valaki végül nem tanárként szeretne belépni a munka világába, ezt is sikerrel megtehesse: a STEAM munkahelyek a leggyorsabban bővülő üzleti szektort jelentik a fejlett világban.

A megtapasztalás biztonsága, partneri kapcsolat

A szak inter- és multidiszciplináris, ami azt jelenti, hogy a megtapasztalható természet egységes, szintetikus képében mutatja meg a természettudományok diszciplináris modellnézeteit, a fizikát, a kémiát, a biológiát és a földtudományt.


Mindezt úgy igyekszünk megszervezni, hogy hallgatóink aktívan is bekapcsolódjanak a természet-tudományos megismerés folyamataiba. Diákjaink így megérthetik e megismerés művészeti, vizuális, vagy akár kapcsolódó történelmi vonatkozásait. És ha így lesz, fel tudják majd kelteni leendő tanítványaikban a kíváncsiságot, át tudják majd adni a természet szeretetét és a mostaninál hatékonyabbak lesznek a környezetünk, jövőnk megértését segítő természet-tudományok elfogadtatásában.

Gyakorlatias megközelítés

Az egyes tudományterületek fogalmainak, alapismereteinek elsajátítása megtörténik a képzés során, azonban a felkészítés ennél összetettebb. Számos olyan gyakorlat, terepgyakorlat is szerepet kap, amelyek hatékonyan szintetizálják az elméleti ismereteket.

A hét képzőhely (Budapest, Debrecen, Eger, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Szombathely) rendszeresen szervez helyi terepgyakorlatokat és üzemlátogatásokat. Évente többször közösen szervezzük ezeket, országosan. És ráadásként minden évben egy hetes, közös nyári terepgyakorlatunk is van határainkon kívül a Kárpát-medencében: Az idei első évesek, ahogy 2023-ban a tavalyiak is, egy hétre Erdélybe utaznak. Az idei másodévesek egy hét Felvidékkel kezdik majd a nyarukat.

Ugyanez a gyakorlatiasság jelenik meg a pedagógiai folyamat tervezése során a szakmódszertannál, vagy a természettudományi gyakorlatok szervezésénél is.

Klímapara helyett felelős véleményalkotás egy fenntartható Kárpát-medencéért

Akár a tiszta ivóvíz, akár a rendkívüli viharok vagy aszály, akár a hulladékhegyek, a levegőminőség, illetve a talajminőség romlása: sokszorosan összetett, a természet törvényein keresztül feltárható problémáink a 21. században. És nincsenek fekete-fehér megoldások. Minél többen megértjük a hátteret és elfogadjuk azt a komplex gondolkodásmódot, amely alapján a környezeti elemek és az őket érő hatótényezők kölcsönösen befolyásolják egymás viselkedését, annál nagyobb az esély, hogy a Kárpát-medence a gyorsan változó környezetben is élhető, befogadó otthonunk marad.

Köznevelési jogosultságok és továbbképzési lehetőségek

A köznevelésen belül ezzel a diplomával az 5–8. osztályokban lehet tanítani a természettudományt, valamint a biológiát, a fizikát és a kémiát. A 9. osztálytól a Nemzeti alaptantervben szereplő különböző integrált természettudomány tantárgyak tanítására jogosít (pl. természettudomány, szakmai tárgyak). A gimnáziumi (diszciplináris) biológia, fizika vagy kémia tanításához a kiegészítő jogosultság rövid ciklusú egyetemi tanárképzés keretében szerezhető meg, akár munka mellett is, további 90 kredit teljesítésével.


A 8/2013-as EMMI rendelete:

Természettudomány-környezettan szakos tanár szakképzettség birtokában az 1. melléklet 4. pont 4.4.1. alpont a) pontja szerinti újabb, tanári szakképzettség megszerzésére irányuló biológiatanár, fizikatanár, kémiatanár, földrajztanár szakos képzésben a tanulmányi idő 3 félév az összegyűjtendő kreditek száma 90 kredit azzal, hogy az előzetesen a természettudomány-környezettan szakos tanárszakon megszerzett szakterületi ismeret elismerése kerül az adott tanárszakon.

Z-szak bemutató videók